Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


aktualnosci:2017-06-05_rusza_nabor_na_bony_na_innowacje_w_malopolsce

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

aktualnosci:2017-06-05_rusza_nabor_na_bony_na_innowacje_w_malopolsce [2017/06/05 13:32] (aktualna)
kotulska_agh.edu.pl utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Rusza nabór na Bony na Innowacje w Małopolsce ======
 +
 +**30 czerwca 2017** rusza nabór na **Bonny na Innowacje w Małopolsce** w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach,​ Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.
 +
 +Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora **MŚP** prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego. ​
 +
 +Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch możliwości finansowania:​
 +
 +**Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN** wydatków kwalifikowanych
 +
 +**Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN** wydatków kwalifikowanych
 +
 +Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
 +
 +90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 +
 +80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 +
 +70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.
 +
 +Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone zakup:
 +
 +Usług badawczo-rozwojowych:​
 +  * a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;​
 +  * b)    usługi w zakresie wzornictwa.
 +Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,​ bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:
 +  * a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;​
 +  * b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych,​ opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
 +  * c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;​
 +  * d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej,​ w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej,​ tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.
 +
 +Szczegółowie informacje można znaleźć na stronie ​
 +[[http://​http://​www.rpo.malopolska.pl/​skorzystaj/​nabory/​poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-065-17|Bony na Innowacje w Małopolsce]]
  
aktualnosci/2017-06-05_rusza_nabor_na_bony_na_innowacje_w_malopolsce.txt · ostatnio zmienione: 2017/06/05 13:32 przez kotulska_agh.edu.pl